top of page

WESTPHARM. องค์การอาหารและยา. ผลิตในอเมริกา

 

Ibutamoren / Ibutamoren / MK-677 เปรียบเสมือนเครื่องมือที่เป็นนวัตกรรมทางเภสัชวิทยา ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ! ทำหน้าที่เฉพาะในต่อมใต้สมองและ hypothalamus, Ibutamoren ช่วยเพิ่มการสังเคราะห์ฮอร์โมนการเจริญเติบโตบังคับให้กล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นและกระตุ้นการเผาผลาญไขมัน

ในการออกกำลังกายและการเพาะกาย Ibutamoren ใช้ในการกระตุ้นการเผาผลาญอาหารและปรับองค์ประกอบของเนื้อเยื่อให้ มีประสิทธิภาพ ปรับปรุงการเผาผลาญพลังงานทําให้กล้ามเนื้อลีนมีความสมบูรณ์ ส่งเสริมความอดทนและความแข็งแรงสูงสุด มันจำลองรูปแบบคาร์โบไฮเดรตและไขมันในเลือด, ถ่ายโอนกล้ามเนื้อเป็นเชื้อเพลิงจากกรดไขมัน, ช่วยกำจัดไขมันส่วนเกินได้เป็นอย่างดี

ผลข้างเคียงที่ได้รับนั้นสามารถทำได้โดยไม่ส่งผลเสียต่อความสมดุลของฮอร์โมน Ibutamoren ไม่ได้อยู่ในฮอร์โมนเปปไทด์หรือสเตียรอยด์ ไม่ได้ยับยั้งการผลิตฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนและไม่เพิ่มระดับของ estradiol และ prolactin ซึ่งเป็นลักษณะของสเตอรอยด์ คุณสมบัตินี้ไม่จำเป็นต้องใช้ PCTเพราะไม่ได้ทําให้กล้ามเนื้อหายไป
 แต่ถ้าเป็นสเตียรอยด์จะทําให้สูญเสียมวลกล้ามเนื้อซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้หลังการใช้งาน

Ibutamoren MK-677 ทำงานอย่างไร

กลไกการทํางานของ Ibutamorenอาจดูสับสน แต่ในความเป็นจริงทุกอย่างเรียบง่าย ยากระตุ้นการทำงานของตัวรับเฉพาะของต่อมใต้สมองที่เรียกว่า "ghrelin" ตัวรับ Ghrelin - สำหรับฮอร์โมนภายนอก ghrelin ถูกหลั่งออกมาจากเซลล์ของระบบย่อยอาหาร มีปฏิสัมพันธ์กับตัวรับ ghrelin ควบคุมความอยากอาหารและในเวลาเดียวกันช่วยเพิ่มการหลั่งฮอร์โมนการเจริญเติบโต

Ibutamoren ทำหน้าที่ในลักษณะเดียวกันและในภาษาวิทยาศาสตร์เรียกว่าตัวรับ ghrelin agonist (Agonist = Activator) ด้วยการผูกกับตัวรับ Ibutamoren เลียนแบบการทํางาน ghrelin และ“ บอก” ต่อมใต้สมองว่าถึงเวลาที่จะสังเคราะห์ฮอร์โมนการเจริญเติบโต (somatotropin) การเสริมสร้างการหลั่งของ Growth Hormone เริ่มจากการเปลี่ยนแปลงของmetabolicที่นักกีฬาทุกคนปรารถนาตั้งแต่นักเพาะกายมืออาชีพไปจนถึงผู้แข็งขันนักยกน้ำหนักและผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกาย

ผลของอิบูทาเรนที่มีต่อการเผาผลาญและสมรรถภาพทางกีฬา

การเพิ่มขึ้นและการหลั่งของฮอร์โมนการเจริญเติบโตทำให้ร่างกายเข้าสู่สถานะ anabolic เมื่อเทียบกับการใช้ Ibutamoren การสังเคราะห์โปรตีนได้รับการปรับปรุงโดยเฉพาะโปรตีนที่หดตัวของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ การฟื้นตัวจะถูกเร่งหลังจากความเหนื่อยล้าและการเต้นของหัวใจ ทําให้พลังงานสำรองเพิ่มขึ้นความอดทนเพิ่มขึ้น

ในเนื้อเยื่อของกล้ามเนื้อฮอร์โมนการเจริญเติบโตทำให้เกิดการผลิต IGF-1 (ปัจจัยการเจริญเติบโตคล้ายอินซูลิน) ความแตกต่างของเซลล์ซึ่งเป็นสารตั้งต้นของเส้นใยกล้ามเนื้อ การเกิดขึ้นของเซลล์กล้ามเนื้อใหม่ทําให้กล้ามเนื่อส่วนนั้นมีสภาพที่สมบุรณ์มีคุณภาพเนื่องจาก hyperplasia myofibrillary ง่ายที่จะบอกว่ากล้ามเนื้อไม่ได้เติบโตเนื่องจากการกักเก็บของเหลว (นี่คือลักษณะของสเตียรอยด์) แต่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเพิ่มจำนวนของ myofibrils

โดยการเพิ่มการหลั่ง GH และ IGF-1 ทำให้Ibutamorenมีผลต่อการเผาผลาญพลังงาน จำนวนไมโตคอนเดรียเพิ่มขึ้นในกล้ามเนื้อการออกซิเดชั่นของไขมันและการใช้ไขมันสำรองจะถูกเผาพลาญ
และบทบาทของคาร์โบไฮเดรตในแหล่งพลังงานของการเกร็งของกล้ามเนื้อจะลดลงเล็กน้อยซึ่งทำให้กล้ามเนื้อใช้ไขมันมากขึ้น

เหตุผลอีกประการที่จะซื้อ Ibutamoren คือคุณสมบัติที่ช่วยในการลดอาการบาดเจ็บ อีกทั้งIbutamoren ยังช่วยเพิ่มความหนาแน่นของกระดูกและเสริมความความแข็งแรงของเอ็นและข้อต่อ ในกีฬาที่ต้องใช้ความแข็งแรงและใช้กําลังอย่างมาก ผลการป้องกันถูกอธิบายโดยการเพิ่มการหลั่ง GH และ IGF-1

 

ประโยชน์ที่ได้รับคือ
   ปลอดภัย: ไม่ทําให้ฮอร์โมนห์ฮอร์โมนtestosteroneตํ่า และไม่ทําให้estrogenสูงขึ้น
    ไม่มีผลข้างเคียง: ไม่มี gynecomastia, ไม่ทําให้เกิดสิว, ไม่ทําให้ผมร่วง
    การใช้งานสะดวก: มาในรูปแบบของ - แคปซูล ไม่จำเป็นต้องฉีดยา
    คุณภาพมวลกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น: กล้ามเนื้อไม่เหลว
    ยับยั้ง catabolism: ยับยั้งการสลายโปรตีน
    ผล Anabolic: ช่วยกระตุ้นการสังเคราะห์โปรตีนที่

ประโยชน์เพิ่มเติม:

 •     เพิ่มการเผาผลาญไขมัน
 •     ปรับปรุงองค์ประกอบของเนื้อเยื่อ
 •     เพิ่มประสิทธิภาพของการเผาผลาญพลังงาน
 •     เพิ่มความแข็งแกร่งและสมรรถภาพทางกาย
 •     Hypertrophyของกล้ามเนื้อเป็นเพราะ myofibrillary hyperทําให้กล้ามเนื้อเกิดการหดตัวได้แรงขึ้นเพิ่มความเเข็งแรงมากขึ้นอีกด้วย


วิธีการใช้ Ibutamoren MK677:
ปริมาณที่แนะนำ: 1-2 แคปซูลวันละ 1-2 ครั้ง

ตอนนี้คุณมีโอกาสซื้อ Ibutamoren MK-677 ในประเทศไทย - ThaiHGH.com   

 

***

WESTPHARM. FDA registered. Made in USA.

 

Ibutamoren / Ibutamoren / MK-677 is an innovative tool for pharmacological support of the training process. The tool is safe and effective! Acting on specific receptors in the pituitary and hypothalamus, Ibutamoren enhances the synthesis of endogenous growth hormone, forcing muscle hypertrophy and stimulates fat burning.

In fitness and bodybuilding, Ibutamoren is used to stimulate anabolism and improve the composition of tissues. It is effective in the period of mass set, during the exercise for get shredded body, in preparation for the competition. Improves energy metabolism. Promotes endurance and peak strength. It models carbohydrate and lipid metabolism, transfers muscles to fuel from fatty acids, helps to get rid of excess fat even against the background of errors in the diet.

The listed effects are achieved without negative influence on hormonal balance. Ibutamoren does not belong to either peptide or steroid hormones. The course does not suppress testosterone production and does not increase the level of estradiol and prolactin, which is characteristic of steroids. This feature eliminates the need for PCT and eliminates the phenomenon of recoil - the loss of muscle mass, which is inevitable after steroid courses.

How Ibutamoren MK-677 works?

Ibutamoren's mechanism of action seems confusing, but in reality everything is simple. The drug activates specific receptors of the pituitary and hypothalamus, which are called "ghrelin". Ghrelin receptors - a target for the endogenous hormone ghrelin, which is secreted by the cells of the digestive system. Interacting with receptors, ghrelin regulates appetite, and at the same time enhances the secretion of growth hormone.

Briefly about the benefits of the Ibutamoren MK677:
    Safe: does not suppress testosterone synthesis. Does not increase estrogen levels.
    No side effects: no gynecomastia, no acne, no hair loss.
    Convenient: release form - capsules. No need for injections.
    Mass gain quality: the muscles do not flood. There is no pullback phenomenon.
    Suppresses catabolism: blocks the breakdown of protein.
    Anabolic effect: stimulates the synthesis of contractile proteins.

Additional benefits:

 •     Boosts fat burning;
 •     Improves the composition of tissues;
 •     Raises the efficiency of energy metabolism;
 •     Increases stamina and physical performance;
 •     Muscle hypertrophy is due to myofibrillary hyperplasia!


How to take Ibutamoren?
Recommended dose: 1-2 capsules, 1-2 times per day.

Now you have a great opportunity to buy Ibutamoren MK-677 in Thailand - ThaiHGH.com

SARM Ibutamoren MK-677 15mg

SKU: MK677
฿4,990.00 Regular Price
฿4,490.00Sale Price
 • Westpharm

Related Products

ThaiHGH & HGHinThailand - the largest online pharmacy of Growth Hormone (HGH) and Peptides in Thailand
                                           ThaiHGH & HGHinThailand - ร้านขายยาออนไลน์ที่ใหญ่ที่สุดของ Growth Hormone (HGH) และ Peptides ในประเทศไทย

A lot of certified Human Growth Hormone (HGH) and peptides

ฮอร์โมนการเจริญเติบโตของมนุษย์ (HGH) และเปปไทด์จำนวนมากที่ผ่านการรับรองแล้ว

Discounts on Bulk Purchases. If you are making a bulk purchase, you save the largest amount of money

สั่งซื้อจํานวนมาก มีส่วนลดให้สําหรับคุณ และสามารถประหยัดเงินได้อีกด้วย

Very fast delivery in Thailand, normally 1-2 working days. Cash on Delivery available

จัดส่งรวดเร็วในประเทศไทยภายใน1-2 วัน มีบริการเก็บเงินปลายทาง (COD)

A lot of happy customers, just check our Facebook page

สามารถเยี่ยมชมเราได้ที่ Facebook

bottom of page