top of page
Search

Lipolysis. HGH Fragment 176-191 in Thailand - ThaiHGH.com


เรารู้ว่าการสลายไขมันเป็นกระบวนการแยกไขมันออกจากกรดไขมันที่มีส่วนประกอบภายใต้การทำงานของ Lipase


Glucagon และ Somatotropin มีผลในการกระตุ้นกระบวนการสลายไขมัน


ดังที่เราทราบว่าออร์โมนการเจริญเติบโตประกอบด้วยสายโซ่ที่มีกรดอะมิโนตกค้างถึง 191 ชนิด จากแหล่งต่าง ๆ และมีกรดอะมิโนตกค้างต่างกัน (หรือมากกว่า) ในสาย Somatropin จะมีหน้าที่รับผิดชอบต่อกระบวนการที่แตกต่างกัน ในการศึกษาทางคลินิกพบว่าบริเวณเล็ก ๆ ของโมเลกุล HGH มีหน้าที่ทําให้“ กระบวนการแยกไขมัน” (ส่วน) ประกอบด้วย กรดอะมิโนตก 16ชนิด ตกค้างเริ่มต้นที่ 176 (Phenylalanine) ถึง 191 ในโครงสร้างของโมเลกุล HGH และไม่มีผลต่อการเจริญเติบโตของมนุษย์


ไม่ควรคาดหวังจากเปปไทด์ว่าเมื่อทําการฉีดแล้วผลลัพธ์จะออกมาเร็ว และมีผลต่อการเผาผลาญไขมันอย่างรวดเร็ว การเพิ่มขึ้นของปริมาณเปปไทด์จะไม่เป็นยาครอบจักรวาล ฮอร์โมนการเจริญเติบโตจะแม่นยำกว่าสำหรับ Fragmentนั้นมีข้อจํากัด นักวิจัยได้ทําการลดลอง บุคคลสองท่าน ในการใช้เปปไทด์เป็นเวลาสามเดือนพบว่าบุคคลแรก เปปไทด์ช่วยเผาผลาญไขมันได้อย่างดีเยี่ยม และสำหรับอีกคนการเผาผลาญไขมัน จะไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่ จะเห็นได้ว่าธรรมชาติของการสลายไขมันจะแตกต่างกันไปในร่างกายของแต่ละบุคคล


มันเหมาะสมหรือไม่ที่จะใช้ HGH Frag ในวันที่คุณไม่ได้บริโภคคาร์โบไฮเดรตและไขมัน หรือสามารถใช้ HGH Frag ระหว่างมื้ออาหารก็สามารถทําได้


นอกจากนี้ควรสังเกตุการสลายตัวของ HGH Frag จะมีช่วงเวลาชีวิตที่สั้นมาก ดังนั้นเมื่อทำการทดลองใช้แล้ว 1ขวดไม่ควรใช้เกินหนึ่งสัปดาห์


ส่วน HGH 176-191 การบริหาร


หนึ่งในนักวิจัย (อายุ 42 ปี) เขียนเกี่ยวกับสมมติฐานที่น่าสนใจว่า เขาได้ทำการทดลองFragment เป็นเวลา 6 สัปดาห์ตามกฎเกณฑ์ต่อไปนี้: ปริมาณรายวัน 400 mcg แบ่งออกเป็นสองครั้ง ครั้งแรกตอนเที่ยงคืน ครั้งที่สอง - หลังจากการตื่นนอน การปรากฏตัวของอินซูลินให้เวลานี้จะตํ่ามาก ดังนั้นจึงทําให้ Fragmentทํางานได้อย่างเต็มที่ เพราะไม่มีอินซูลินมาคอยรบกวน


นอกจากนี้ยังสามารถใช้ Fragment 3-4 ครั้งต่อวันในปริมาณ 200 mcg ด้วยวิธีนี้นักวิจัยบางท่านยังบันทึกการปล่อยกรดไขมันอย่างต่อเนื่องเพราะการใช้กรดไขมันเหล่านี้จึงสามารถเป็นแหล่งพลังงานตลอดทั้งวัน


*** We know that Lipolysis is the process of splitting fats into their constituent fatty acids under the action of lipase.


Glucagon and Somatotropin have a stimulating effect on the lipolysis process.


Growth hormone, as we know, consists of a chain that includes 191 amino acid residues. From various sources we know that different amino acid residues (or rather their groups) in the somatotropin chain are responsible for different processes. In clinical studies, it was found that a small region of the HGH molecule is responsible for the “fat-splitting process”. This region (fragment) includes 16 amino acid residues starting from the 176th (Phenylalanine) to 191 in the structure of the HGH molecule and has no effect on human growth.


It should be noted that one should not expect from this peptide any ultrafast effects of "fat burning". An increase in peptide dosage will also not be a panacea. The thing is that for Growth Hormone, and more precisely for its Fragment, there is a natural limit of lipolysis, which is different for each person. Those. for one “researcher”, an endogenous or exogenous peptide, working for, for example, three months, can “burn” decently fat, and for another, “fat burning” will not be so “plentiful”, or “natural” lipolysis will stop after a couple of months. Thus, we can conclude that the second "test" simply "rested" on the so-called "lipolysis limit" and the use of the peptide will not be so effective.


It is proper to use HGH Frag, on the day when you do not consume large amounts of fast carbohydrates and fats. Or that half of the day, in which there is a big break between meals. For various “researchers,” this break can be associated with both training and other processes.


In addition, it should be noted that, in contrast to other studied peptides, the Fragment, after dissolution, has a very short “life” period. Therefore, when conducting experiments, do not forget that, depending on the dosage studied, an experiment with one dissolved bottle should not go beyond one week.


HGH Fragment 176-191 Administration


One of the researchers (42 years old) wrote about a very interesting hypothesis. He conducted an experiment with the Fragment for 6 weeks according to the following regimen: the daily dosage of 400 mcg is split in two, the first at midnight; the second - after sleep. This administration mode eliminates the "presence of insulin" to the maximum; accordingly, the Fragment without interference performs the task assigned to it.


It can also be assumed that an experiment is possible 3-4 times a day for 200 mcg. With this method, some researchers note the constant release of fatty acids, and, accordingly, the use of these fatty acids as an energy source throughout the day.


Now you have the opportunity to buy HGH Fragment 176-191 for fat loss in Thailand - ThaiHGH.com

36 views0 comments

Comments


bottom of page