top of page
Search

Buy HGH Canada Somatropin 150IU or ZPtrop 160IU and get hCG 10,000 IU and Bac water FOR FREE!


HCGในไทย ปริมาณการใช้ วิธีการใช้ // For English please scroll down


Anabolic สเตียรอยด์, อินซูลิน, ฮอร์โมนการเจริญเติบโต, ไทรอยด์ฮอร์โมน - ยาเหล่านี้ทั้งหมดรวมอยู่ในหมวดหมู่ของนักเพาะกายที่ฝึกฝนอย่างมืออาชีพ ตัวอย่างเช่นนักกีฬาที่ไม่จริงจังในการฝึกฝนจะละเลยที่จะใช้ Gonadotropin


Chorionic Gonadotropin ที่เรียกว่า HCG เป็นฮอร์โมนระยะสั้นที่ใช้กับนักเพาะกายเพื่อปรับปรุงร่างกายในระหว่างการใช้เตียรอยด์ anabolic-androgenic เป็นฮอร์โมนที่ผลิตโดยรกของหญิงตั้งครรภ์และเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการตั้งครรภ์อีกด้วยนักเพาะกายบางคนที่ใช้สเตียรอยด์ก็ใช้ HCGในตอนท้ายของการจ่ายสเตียรอยด์เพื่อเพิ่มการผลิตเทสโทสเทอโรน การใช้ HCGอีกวิธีหนึ่งก็คือการทานร่วมกับอาหารที่มีแคลอรีต่ำ ดร. ไซเมียนส์แพทย์ชาวอังกฤษผู้ศึกษาการรักษาโรคอ้วนระบุว่าให้ทานอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำกว่า - 500 แคลอรี่ต่อวัน - พร้อมกับเอชซีจีทำให้ไขมันในร่างกายเผาผลาญดีขึ้นนักเพาะกายชายใช้ HCGในตอนท้ายของการใช้เตียรอยด์ anabolic-androgenic เพื่อป้องกันการสลายตัวของเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อและทําให้ลุกอัณฑะกลับเป็นปกติ เพราะการใช้สเตียรอยด์มักจะทําให้อัณฑะหดหรือมีขนาดเล็กกว่าปกติ เมื่อใช้งานพร้อมกับอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำนักเพาะกายจะเผาผลาญไขมันส่วนเกินที่ไม่ต้องการของพวกเขา และผู้หญิงอาจใช้ HCGร่วมกับอาหารที่มีแคลอรี่ต่ำเพื่อเผาผลาญไขมันที่ไม่พึงประสงค์


เมื่อใดควรทาน gonadotropin เป็นเรื่องธรรมดาเมื่อ HCG ถูกฉีดหลังจากการใช้สเตียรอยด์ เมื่อคุณเริ่มลดการใช้สเตียรอยด์ร่างกายจะประสบปัญหาการขาดฮอร์โมนเพศชายมากขึ้น


ปริมาณHCG


จุดประสงค์ในการรักษาลูกอัณฑะในระหว่างใช้ anabolic สเตียรอยด์, ขนาดมาตรฐานคือ 250IU-500IU ของปริมาณ HCG ใช้ฉีด 1 - 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ใช้เข็มฉีดเข้าที่หน้าท้องหรือกล้ามเนื้อ


ปริมาณ HCG สำหรับใช้ในการฟื้นฟูฮอร์โมนในช่วง PCT คือ 500IU ต่อวันในช่วง 1 - 2 สัปดาห์แรกของ PCT ปริมาณ HCG ที่สูงขึ้นและบ่อยขึ้นนั้นเป็นสิ่งจำเป็นในช่วงสัปดาห์แรกหลังจากการสิ้นสุดของวงจรสเตียรอยด์ anabolic เพื่อให้เทสโทสเตอโรนพุ่งขึ้นในร่างกาย


หากมีคําถามหรือข้อสงสัยใดเช่น PCTหลังจาการใช้สเตียรอยด์ ปริมาณการใช้หรือคําถามอื่นๆโปรดติดต่อเรา


***


Anabolic steroids, insulin, growth hormone, thyroid hormones - all of these drugs are included today in the arsenal of bodybuilders who train professionally. However, this is not a complete list. For example, very few serious athletes neglect such a drug as Gonadotropin


Human Chorionic Gonadotropin, called hCG for short, is a hormone used by bodybuilders to improve results during anabolic-androgenic steroid use. The hormone is produced by the placenta of a pregnant female and is essential for healthy pregnancy in humans.


Use


Some bodybuilders who use steroids also use hCG at the end of the steroid dosing cycle to increase testosterone production. Another use for hCG is to take it, via injection, in conjunction with a very low-calorie diet. Dr. Simeons, a British Physician who studied treatment for obesity, put forth the theory that a very low-calorie diet - 500 calories per day - along with hCG causes body fat, rather than muscle, to be burned for fuel.


Male bodybuilders use hCG at the end of an anabolic-androgenic steroid cycle to prevent the breakdown of muscle tissue and to restore the testes to normal abilities. This often returns shrunken testes to their normal size. When used along with a very low-calorie diet, bodybuilders burn off that extra layer of fat over their muscles, giving them an extremely defined look. Females may also use hCG with a very low-calorie diet to burn off unwanted fat.


When should Gonadotropin be taken? The answer to this question is also ambiguous. It is common practice when HCG is injected after the end of a steroid course. It would be more reasonable to start a course of HCG in the process of reducing the dosage of steroids. As you begin to reduce the use steroids, the body is increasingly experiencing testosterone deficiency.


HCG dosage


For the purpose of maintaining testicular function during an anabolic steroid cycle, a standard dose of 250 – 500IU of HCG doses administered 1 – 2 times weekly (each injection spaced evenly apart during the week) should be performed if necessary. 500IU should never be exceeded for such a use.


HCG doses for the purpose of hormonal restoration during PCT are that of 500IU daily for the first 1 – 2 weeks of PCT. The higher and more frequent HCG doses are only necessary during the first initial weeks following the termination of an anabolic steroid cycle in order to provide an initial ‘jolt’ of Testosterone output after an anabolic steroid cycle where extended periods of testicular atrophy might have occurred.


Thinking of a good start? Think ThaiHGH & HGHinThailand

35 views0 comments

Comments


bottom of page